Dịch vụ vận chuyển, bơm hút chất thải công nghiệp toàn miền bắc

Công ty vệ sinh môi trường Trúc Linh chuyên Vận chuyển, bơm hút chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại tại khu vực miền bắc.

Dịch vụ vận chuyển chất thải công nghiệp


Chất thải công nghiệp nguy hại là gì?
– Chất thải công nghiệp nguy hại là loại chất thải mà tính chất và bản chất gây nguy hại cho sức khỏe con người, động vật hoặc môi trường. Và những loại chất thải nguy hại này cần phải có các kĩ thuật xử lý đặc biệt hơn những loại rác sinh hoạt khác để làm giảm hay loại bỏ khả năng nguy hại của chúng trong việc 

Chất thải công nghiệp nguy hại


– Chất thải nguy hại có thể phát sinh từ các hoạt động công nghiệp, nông nghiệp, thương mại,… như rác thải điện tử, pin, chai đựng thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật, bao bì nilon không phân hủy,các loại rác thải y tế, nước thải, bùn thải trong quá trình sản xuất công nghiệp,…

Công ty được phép vận chuyển hầu hết các loại chất thải nguy hại phát sinh từ các ngành nghề sản xuất, trên địa bàn tất các tỉnh phía bắc.

 

Chia sẻ